Boost

05 JAN 2021 | SUPPORTERS

Boost heeft zijn naam niet gestolen: het geeft jongeren een flinke duw in de rug om hun potentieel te ontwikkelen. Doorstromen naar hoger onderwijs en zo betere kansen krijgen op de arbeidsmarkt is niet altijd vanzelfsprekend voor jongeren uit een kwetsbare sociale situatie. Boost biedt jongeren met potentieel een intensief traject om zich te ontplooien. Gedurende minstens 6 jaar worden zij intensief begeleid door dit uniek programma van de Koning Boudewijnstichting.

 

 

De Boosters engageren zich ertoe met volle inzet deel te nemen aan een tiental workshops per jaar in de komende 3 jaar. Vervolgens worden zij op meer individuele basis begeleid tijdens hun hogere studies, aangevuld met enkele workshops, tot ze hun diploma hebben behaald en hun eerste stappen zetten op de arbeidsmarkt. Daarnaast is er materiële hulp in de vorm van een budget om kosten op te vangen (taalstage, aankoop boeken, deelname aan sportieve of culturele activiteiten…) en een computer.

Ken je in jouw school of organisatie getalenteerde jongeren in het vierde middelbaar die opgroeien in een sociaal-economisch kwetsbaar milieu? Denk je dat ze het potentieel en de motivatie hebben om een diploma hoger onderwijs te behalen? Wil je hen helpen die droom te realiseren? Beveel ons jouw jonge talenten aan!

Wat kan uw school of organisatie doen voor Boost?

Verspreid onze kandidatenoproep onder uw leerkrachten, leerlingenbegeleiders, vrijwilligers, enz.;
Stel het Boost project voor aan jongeren die in het 3e jaar secundair onderwijs zitten (aso, kso en tso) en die voldoen aan de selectiecriteria;
Bied de kandidaten de mogelijkheid aan om hun dossier online in te vullen;
Bezorg de contactgegevens van school aan de kandidaat;
Schrijf een getuigenis voor een van uw jongeren.

Zich kandidaat stellen voor Boost

Wie? We zoeken jonge mensen die:

– in 2020-2021 in het derde jaar van het secundair onderwijs zitten;
– in Oostende naar school gaan in het aso, kso of tso;
– niet zijn blijven zitten (met uitzondering door OKAN of door een uitzonderlijke situatie) en die goede schoolresultaten behalen;
– een diploma secundair en hoger onderwijs willen behalen;
– ambitie en zin hebben om te leren en hun eigen talenten te ontplooien;
– opgroeien in een kwetsbaar gezin (vanuit sociaal-economisch standpunt);
– bereid zijn om zich te engageren in een programma van minimum zes jaar.

Wanneer? De kandidatenoproep is open van 11 januari tot 12 maart 2021.

Waar? Via de website van Boost

TERUG NAAR OVERZICHT
NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL