Alle NieuwsINTERVIEW VD WEEK: THORSTEN THEYS

INTERVIEW VD WEEK: THORSTEN THEYS

KVO heeft de licentie behaald voor het komende seizoen, 2022-2023: “De vorige seizoenen was dit steeds bibberen met een licentie vaak in derde zittijd, we zijn verheugd de licentie nu zonder al te veel gedoe binnen te halen,” aldus COO Thorsten Theys, die graag wat meer tekst en uitleg geeft over de financiële en operationele werking van KV Oostende.

Had je verwacht dat we probleemloos die licentie zouden behalen?

“Eerlijk? Toch wel, ja. Ons beleid zet de tering naar de nering, is correct en transparant en gaat als een goede huisvader om met de beschikbare centen. Uiteraard is 2 jaar covid financieel pijnlijk,  maar met onze investeerders zal de club nooit in nefast financieel vaarwater terecht komen. Dat toont het probleemloos verkrijgen van onze licentie aan. Het is een teken dat de club op financieel vlak zorgeloos de komende 18 maanden kan tegemoet zien.”

Nochtans stond er op de gepubliceerde jaarrekening een verlies van 4,1 miljoen genoteerd.

“Een jaarrekening is zeer relatief en vooral een momentopname. Eerst en vooral is er voor 1,4 miljoen euro afschrijvingen vervat in dat resultaat, dat zijn niet-kas-kosten en tellen dus eigenlijk niet. Bovendien werd de balans opgemaakt op 30 juni 2021. Dat wil zeggen dat onze twee meest succesvolle uitgaande transfers (Jack Hendry en Arthur Theate) nog niet inbegrepen zitten in die jaarrekening, want verkocht na 30 juni 2021. Tel daarbij een covidjaar waarbij we nauwelijks tot geen publiek mochten ontvangen en we dus ook amper inkomsten hadden en dan kom je tot dit resultaat. Maar als je dat resultaat vergelijkt met veel andere clubs, dan komen wij er zeker niet slecht uit. En als we de transfers van Hendry en Theate in rekening brengen, plus ook nog het bedrag dat we ontvangen voor de transfer van Alexander Blessin, dan is het duidelijk dat de balans in juni 2022 dit verlies goed zal maken. Een voetbalbedrijf mag je bovendien niet op 1 werkingsjaar beoordelen, onze investering in jonge spelers kan niet telkens elk jaar renderen, dat zijn projecten en cycli per 3 jaar.”

Klokken in de pers luiden dat er meer dan elf miljoen binnen kwam aan inkomende transfers – van inderdaad onder andere Theate, Hendry en Blessin – en er slechts 500.000 werd uitgegeven aan inkomende transfers. Dat geld zou dan – volgens criticasters – naar de eigenaars vloeien.

“Ik kan ten stelligste zeggen dat dit niet het geval is. Er werd nog geen euro uit de clubkas uitbetaald aan de aandeelhouders. Onze eigenaars verdienen dus niets op uitgaande transfers. De investering door onze eigenaar is er niet op gericht elk jaar een verdienste te doen ontstaan, je moet het eerder zien als in plaats van je geld op een spaarrekening te zetten, je ze investeert in vastgoed hopende dat die waarde stijgt. KVO is hier het vastgoed en is nu al minstens vier keer meer waard dan toen de club werd overgenomen. Een mooie investering als je het mij vraagt.”

Maar wat gebeurt er dan wél met het transfergeld?

Mensen moeten eens beseffen dat transfergeld niet integraal en onmiddellijk betaald wordt aan KVO. De meeste transfers worden betaald in schijven en vaak gaat dat zelfs tot drie jaar ver. Het is dus niet zo dat Bologna de transfersom van Theate in één keer op onze rekening stort. Komt daarbovenop dat er vaak doorverkoopclausules worden opgenomen bij het aantrekken van een speler. Dat wil zeggen dat als wij een speler verkopen, ook wij vaak nog geld moeten betalen aan de vorige club van de speler. Je moet weten dat wij veelal mikken op spelers die bij hun vorige club op een zijspoor zitten maar die wel groot potentieel hebben. Die clubs laten die spelers dan wel makkelijk vertrekken maar ze claimen vaak wél een percentage op de doorverkoop. Vergeet verder ook niet dat er cash-matig in vorig seizoen een verlies was van een kleine 3 miljoen euro, dat betekent dus dat je die ook eerst moet ophalen, wat we hebben gedaan. Journalisten schrijven goed, maar ik vermoed dat hun rekenen iets minder is.”

Er was afgelopen zomer wel wat wrevel toen KVO spelers aantrok om ze vervolgens meteen bij zusterclub Nancy te stallen.

“KV Oostende bestaat niet meer als alleenstaande club maar maakt nu deel uit van een ‘multi club ownership’. Kortom, onze investeerders bezitten meerdere clubs en maken daar ook een model van, stap per stap. Op sportief vlak biedt het kansen om jonge spelers te stallen bij een andere club waar ze meer kansen zullen krijgen. Eén club heeft slechts 11 x 90 minuten aan étalage en aan progressiekans en dat is te weinig voor ons model. Kijk maar aan onze jeugdproducten Berte en Stiers bij Den Bosch. Verder omhelst het zakelijk eigenlijk ook het principe van een huwelijk: je helpt elkaar in goede en slechte dagen. Nancy was door de regelgeving in Frankrijk niet in staat om zelf transfers te doen, dus hebben wij de mogelijkheid benut om een paar spelers extra aan te trekken om die daar te laten rijpen. Absoluut win-win, maar weerom mag je dat niet op 1 cyclus bekijken, maar over 3 jaar. Op termijn komen die spelers terug naar Oostende of worden die voor rekening van Oostende verkocht, een slechte investering is dit vooralsnog niet. Dit ‘multi club ownership’ model helpt dus om zowel de spelers als de clubs te doen groeien. Helaas liep het bij Nancy op sportief vlak niet zoals gepland, maar dat is part of the game natuurlijk. Rome is niet in 1 dag gebouwd. You win some, you lose some.”

Wil dat niet zeggen dat je elk seizoen opnieuw moet bouwen aan een nieuwe ploeg?

“Zeker, maar dat is ook het model. Wij zijn geen club die zijn spelers krampachtig jaren wil samen houden, wij kunnen dat ook niet. We zijn een club die strategisch omspeelt met speelminuten: progressiemarges bepalen en via wedstrijdminuten die progressie proberen maken die dan moet resulteren in sportieve en financiële meerwaarde. Wij zijn een opleidingsclub die attractief wil spelen en inzet op de duurzame langere termijn. Via de groep van clubs willen we een carrièrepad aanbieden met kans op wederzijdse meerwaarden. Dat model stelt ons in staat om jaar na jaar te groeien. Het stelt ons ook in staat om financieel gezond te blijven. En ja, op sportief vlak vergt het elk seizoen aanpassing maar dat is nu eenmaal hoe wij wensen te werken.”

Vergroot dat het risico op degradatie niet? Verscheidene clubs van de investeerders bengelen onderin.

“Onze investeerders hebben 4 Europese clubs gekocht in 12 maanden tijd. Het is dan niet meer dan normaal dat er wat zaken niet uitgedraaid zijn zoals gepland. Echter mag je zulke omwentelingen niet beoordelen op 1 jaar of 1 seizoen tijd. Het komt er op aan een model te hebben waarvan je zeker bent dat ze op een bepaald moment zal renderen en tegelijkertijd de kracht te hebben om het uit te houden tot dat moment aanbreekt.  Volgend seizoen zijn er normaliter 3 zakkers. Iedereen bij Oostende kent voldoende kansberekening om te begrijpen dat volgend jaar geen overgangsjaar kan en mag zijn. Er is dus ongetwijfeld de afgelopen tijd leergeld betaald, maar kennis is er voor in de plaats gekomen. Gauthier heeft een strak plan voor volgend seizoen en wij kijken die uitdaging met goesting en lust tegemoet. Ik stel vast dat we het eerste seizoen vijfde zijn geëindigd na de reguliere competitie en dit seizoen twaalfde. Gemiddeld is dat gedeeld achtste. Als ik dat afzet tegen gedane herstructurering, tegen budget, tegen transferresultaat en dergelijke, dan zijn er in relatieve zin maar een paar clubs die beter doen in België. Wat heeft het voor zin om 20 miljoen tegen een club te smijten om dan 12 maanden later 20 miljoen verlies te hebben omdat die 20 miljoen kunstmatig was en niet gedragen kon worden door de opbrengsten van de club om er dan weer 20 tegen te moeten smijten om dat gat te dichten? Dat blijft niet eindeloos duren en wreekt zich vroeg of laat.”

Over onze eigenaarsstructuur bestaan er ook nogal wat misverstanden.

“Klopt. Ik lees namelijk vaak dat PMG hoofdaandeelhouder is van KVO maar dat klopt niet. PMG is één van de aandeelhouders van Ostend Investment Company, een onderneming die opgericht werd om KVO te kopen. Wél is het zo dat de Amerikaan Paul Conway van PMG het gezicht is van de verscheidene aandeelhouders, dit over de verschillende clubs bekeken, samen met Michael Kalt. Paul is bijvoorbeeld vaak in Europa om de verscheidene clubs te bezoeken. Eigenlijk tellen wij een 25-tal aandeelhouders, waarvan – naast Paul Conway – Michael Kalt, Krishen Sud, Chien Lee en Randy Frankel de voornaamste zijn. En niet vergeten dat ook Frank Dierckens nog steeds 27 procent van de aandelen in handen heeft en dus evenzeer een voorname en lokale aandeelhouder is.”

Jij werd in die structuur twee jaar geleden benoemd als COO en CFO van de club. Concreet betekent dit dat je het operationele en financiële beleid van de club voert. Hoe kijk je terug op de voorbije twee jaar?

“Ik ben best wel tevreden. Op financieel vlak hebben we nu vlekkeloos onze licentie behaald en onze balans zal de komende tijd groen kleuren. Er is een plan, er is structuur, er is internationalisering en er is heel veel toekomst. De club is niet van ons, maar we beheren ze alsof ze van ons is. Het is heus niet eenvoudig geweest om tot dit resultaat te komen, maar beetje bij beetje draait dit schip de stabiele kant uit . De voorbije twee jaar hebben we bijvoorbeeld afscheid genomen van twaalf mensen. Dat zijn soms harde beslissingen maar het was noodzakelijk om het voortbestaan van de club te garanderen. We zijn nu nog met een heel beperkt team maar als ik zie wat we met een klein personeelsbestand allemaal verwezenlijken, dan ben ik wel bijzonder fier op dat team. Onze sponsors en supporters zijn -over het algemeen- tevreden, we nemen onze sociale rol op in de maatschappij, … en daar doen we het voor. Is alles perfect? Zeker niet, maar we streven er wel naar om alles zo goed en efficiënt mogelijk te doen met de middelen die we hebben. “

Zelf kwam je wel een paar keer in het oog van de storm te staan.

“Ach, ik zag vooral enkele keren een storm in een glas water. Het gevolg van emotioneel en impulsief reageren in bepaalde situaties, mea culpa daarvoor. Neem nu dat befaamde ‘champagne-incident’ met de scheidsrechters of wat sms-verkeer na de match in Standard. Dat was een reactie in een opwelling na telkens ongelukkig puntenverlies. Men heeft mij dan de kop willen afdoen, maar we hebben dat fijntjes gewonnen in beroep, waarmee de zaak ook geklasseerd is en naar zijn ware aard gereduceerd. Ook in de serie ‘Kustboys’ werden bepaalde uitspraken van mij nogal uitvergroot maar ik besef dat zoiets bij televisie hoort én voor mij primeert ook het succes dat we met die serie gehad hebben, niet wat men van mij vindt. In tijden van covid hebben we onze club toch dicht bij onze commerciële partners en fans gebracht en dát is wat ik onthoud. Bepaalde uitvergrote uitspraken zijn dan ‘collateral damage’, ik neem dat er graag bij. Verder ben ik relatief nieuw in het voetbal en leer ook ik elke dag bij. Heb je mij nog veel gehoord na dat ‘champagne-incident’? Sta ik elke week in de krant of op sociale media ? Ik denk het niet. Ik ben bewust wat in de schaduw gebleven zodat de karikatuur vergeten kan worden en het kan gaan om de essentie. Het in eerste zittijd halen van de licentie is daar een mooi bewijs van. Ik ben overtuigd dat mensen wel het onderscheid kunnen maken tussen zaken die je even in een emotionele opwelling zegt en de dingen waar je dagdagelijks structureel mee bezig bent.”

Je bent ook een enorme voortrekker van een meer propere voetbalwereld.

“Het Belgische voetbal moet een aantrekkelijk merk zijn maar is de voorbije jaren constant negatief in het nieuws geweest, met ‘Propere Handen’ als uitspatting. Was ik verrast door de zaken die daar allemaal aan het licht zijn gekomen? Zeker niet want ze gebeurden onder een vorig beleid óók bij KV Oostende. Hoe de transfer van onder andere Dimata naar Wolfsburg tot stand is gekomen … In die zaak hebben wij dan ook makelaars Frenay en De Koster en voormalig Sportief Manager Devroe aangeklaagd. Die wantoestanden moeten er gewoon uit. In de jaren 2018-2019 betaalde KVO nog vijf (!) miljoen euro aan makelaars. De voorbije twee jaar is dat gereduceerd tot minder dan een vijfde daarvan, terwijl we wel meer dan 15 spelers hebben gecontracteerd’.

De Pro League stelde met Lorin Parys alvast een nieuwe CEO aan. Dat kan ook helpen om met een propere lei te starten.

“Ik juich zijn aanstelling toe en dat heb ik hem ook gezegd op de vergadering van de Pro League. Zijn eerste matchweekend in zijn nieuwe functie was hij al meteen te gast bij ons. Hij kan zeker een nieuwe, noodzakelijke frisse wind doen waaien in de Pro League. Al besef ik dat hij alleen niet alles meteen kan veranderen. Met KVO willen wij ook een voortrekkersrol opnemen om bepaalde zaken te wijzigen en mee onze schouders te zetten. Neem nu dat meervoudig stemrecht in de Pro League. In geen enkele liga in de wereld bestaat dit, maar wel in België. Ik noem het het cordon sanitaire van de voetbal. Ook de verdeling van de televisiegelden moet veel economischer gebeuren, deels volgens grootte van de club, deels prestatiegericht. Ik stel ook vast dat meer en meer clubs in Amerikaanse handen komen, recentelijk nog Standard en RWDM. Ook dat kan voor een kanteling zorgen binnen de Pro League want Amerikanen denken veel zakelijker over sport dan Europeanen. Voor hen bestaan er geen grote en kleine clubs en als ze zien dat Standard tegen degradatie vocht en Genk bijna geen Play Offs haalde, dan sterkt dat hen in hun overtuiging. Het boeiende van de competitie is net dat elkeen van elkeen kan winnen, niet dat je de ‘grote’ hebt en de ‘anderen’. We moeten richting een eerlijker voetbalmodel gaan waar álle clubs beter van worden, met maar 1 maat en 1 gewicht. Ik denk dat als Lorin er eerst en vooral al voor kan zorgen dat er een gemeenschappelijk belang is binnen de belangenvereniging die de Pro League is, dan zijn we al een stap verder. In alle eerlijkheid moet ik wel toevoegen dat sinds het vertrek van Pierre Francois en Peter Croonen, gecombineerd met de inspanningen van Wouter en Vincent er een andere energie is binnen de Pro League, ik ben dus uiterst hoopvol.”

Last but not least ligt er ook een inperking van de fiscale voordelen voor het voetbal op tafel.

“Ik zou hier met plezier boeken over willen schrijven, maar het is in deze enerzijds niet aan mij om daar verklaringen over te doen en anderzijds ook niet verstandig om daar verklaringen over te doen. Dit omdat dit een materie is voor de Pro League en alle clubs samen. Uiteraard hebben we onze mening maar op dit moment werken we liever in stilte en sereniteit in de schoot van de 26 profclubs om hier te doen wat goed en verantwoord is voor het voetbal. Fiscaliteit en sociale zekerheid zijn een heikel en actueel thema en op dit moment is werken in de luwte daar het beste plan. Laat ons daar binnen een paar maanden nog eens op terug komen.”

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL