Zonnepanelen op de Versluys Arena dankzij crowdfunding - Groene energie rechtstreeks naar Delhaize Searena

12 mei 2020 | Supporters

KV Oostende is goed op weg om het eerste CO2-neutrale voetbalstadion in België te. hebben. De club wil dat doel bereiken door zelf hernieuwbare energie te produceren. Daarvoor plaatste KVO 1.036 zonnepanelen op het dak van de Versluys Arena. Deze constructie moet 323.000 kWh energie per jaar opwekken, vergelijkbaar met de elektriciteitsbehoefte van ongeveer  honderd gezinnen per jaar.
Dit project loopt in samenwerking met studiebureau Zero Emission Solutions en Advenso, specialist in het plaatsen van zonnepanelen. Een crowdfundingproject moest de investering dragen. KVO-fans en andere geïnteresseerden konden hierin mee investeren en hun geld op termijn ruimschoots terugverdienen. Een uniek project in ons land dat enorm aansloeg: Het volledig noodzakelijke bedrag om de actie op te starten, werd opgehaald via de crowdfunding. De elektriciteit van de zonnepanelen wordt rechtstreeks afgenomen door de buur Delhaize Searena. Een primeur in België.

Een voetbalstadion vraagt elke thuiswedstrijd enorm veel energie. De stadionverlichting alleen al is een sterke verbruiker, maar ook alle installaties voor spelers en fans slorpen bijzonder veel elektriciteit op. Eerder voerde KV Oostende in samenwerking met het Energiehuis van de stad Oostende en energiepartner Elindus al een energieaudit door. Die audit leidde tot een flinke daling van het elektriciteitsverbruik van gemiddeld 25% of in totaal ruim 81.000 kWh in nauwelijks zes maanden tijd. Het verbruik van aardgas daalde zelfs met 36% of in totaal 92.000 kWh.
Maar de voetbalclub aan zee ging nog een stap verder. Bovenop de hoofdtribune van de Versluys Arena plaatste KV Oostende 741 zonnepanelen, op de C-tribune 295. Die zullen het equivalent aan stroom opleveren van wat een paar honderd gezinnen jaarlijks verbruiken. Ook op het Technogel Trainingscomplex op de Schorre werden nog eens 160 zonnepanelen geplaatst.

De zonnepanelen op de Schorre
Crowdfunding via de energiecoöperatie KVO-lt

Om dit project te realiseren, stond KV Oostende er niet alleen voor. De club werkte samen met studiebureau Zero Emission Solutions, dat gespecialiseerd is in zonne-energieprojecten, en installateur Advenso uit Jabbeke, die de zonnepanelen installeerde. De investering werd gedragen door een community- en crowdfundingproject.
“We richtten met Zero Emission Solutions een energiecoöperatie op, genaamd KVO-lt (woordspeling tussen KVO en kilovolt), waarbij supporters, omwonenden, Oostendenaars, … aandelen konden kopen, tot maximaal 50 aandelen per volwassen persoon,” aldus Alex Polfliet van Zero Emission Solutions.
Eén aandeel kostte 100 euro en geeft vanaf vijf aandelen (dus 500 euro) recht op een belastingvermindering van 45%. Per aandeel wordt jaarlijks een dividend verwacht van 3%.

Delhaize neemt energie af bij KVO

De coöperatie KVO-lt zal gedurende 20 jaar de installatie exploiteren en de stroom tegen verlaagd tarief aan KVO verkopen. En wat meer is, ook Delhaize Searena participeert in het project en neemt energie af van KV Oostende.
Deze innoverende samenwerking tussen Delhaize Searena en KVO is een toonvoorbeeld van lokale en duurzame integratie van onze winkels. In de eerste plaats wil Delhaize haar impact op het milieu verlagen dankzij haar Lions Footprintprogramma. Eén van de doelstellingen daarbinnen is het neutraal maken van onze CO²-uitstoot. Dit project draagt daar perfect toe bij. De zonnepanelen zullen namelijk in 20 à 25 procent van de energiebehoefte van de supermarkt voorzien. Voor Delhaize is dit een pilootproject, maar het is de ambitie om in de toekomst meer soortgelijke samenwerkingen op te zetten, ” zegt Dieter De Waegeneer, executive vice president operations bij Delhaize.

Ludovic Vigneron (Advenso), Alex Polfliet (Zero Emission), Hina Bhatti (Schepen), Tom Vandenberghe (Delhaize), Joost Depreux & Frank Dierckens (KVO)
Project is unicum in België

Het project is een unicum in België. Sommige clubs, zoals Westerlo en Anderlecht, hebben wel al zonnepanelen op het dak van het stadion of oefencomplex geplaatst, maar geen enkele club realiseerde een project van die omvang, gefinancierd door supporters en inwoners van de stad. Daarnaast is het in België ook pas de tweede keer dat één partij, Delhaize, rechtstreeks energie afneemt bij een andere partij, KVO.

Project voorgesteld met video vóór (laatst gespeelde match) KVO – KRC Genk

Het hele project werd voorgesteld met een lanceringsvideo in de Versluys Arena. voor aanvang van de wedstrijd KVO – KRC Genk. Onze jonge supporter Ryan Claes bracht een spreekwoordelijke 'zon' mee naar het stadion en drukte de lanceringsknop in. Ook Schepen Hina Bhatti was aanwezig. “Als stadsbestuur hebben we de ambitie om van Oostende een klimaatneutrale stad te maken. Onze geliefde voetbalploeg deelt die ambitie en draagt er met dit project stevig toe bij. Dat dit dan ook nog eens sámen met de Oostendenaars wordt gerealiseerd, is fantastisch. Onze stad-aan-zee toont zich opnieuw een echte pionier. Ik wil niet alleen KVO bedanken, maar ook alle supporters en inwoners van de stad die massaal intekenden op dit voorstel. De zonnepanelen op het stadion zijn zo niet alleen goed voor het klimaat en voor onze stad, maar ook voor hun eigen portemonnee.”

Ryan Claes bracht een spreekwoordelijke 'zon' mee naar het stadion
Alex Polfliet van Zero Emission Solutions vult aan: “Het eerste volledig groene voetbalstadion in België, daar wilden we als studiebureau absoluut onze schouders onder zetten. Wij juichen elk initiatief dat groene energieoplossingen wil zoeken, alleen maar toe.”

“Als trouwe partner van KVO zijn we fier op dit project, zo voegt Advenso-zaakvoerder Ludovic Vigneron toe. ”We realiseerden eerder al projecten op sporthallen, zoals in Jabbeke en Zele, of zwembaden (Eeklo), maar dit gaat nog net iets verder. We kunnen ons via een duurzaam project echt verbinden aan de club. Op de website www.krachtvandezon.be kun je trouwens meer info vinden over dit of andere vergelijkbare projecten.”

Joost Depreux, Facility Manager van KV Oostende besluit: “Dit project is een win-win situatie voor alle partijen. Onze energiefactuur gaat omlaag, we dragen ons steentje bij aan het milieubeleid en voor de participanten is het een investering met een zeker rendement.”