All NewsOFFICIËLE COMMUNICATIE IVM PUNTENAFTREK

OFFICIËLE COMMUNICATIE IVM PUNTENAFTREK

KVO moest vandaag verschijnen voor het Belgisch Centrum voor Arbitrage in de Sportsector (C-Sar) naar aanleiding van de aftrek van negen punten, het transferverbod en de beperking op de zogenaamde ‘squad size limit’ (aantal aan te duiden kernspelers) door de Licentiecommissie. Na een lange zitting werd er nog geen verdere beslissing genomen, deze zal wellicht eerstdaags volgen. Dan zal blijken of KVO al dan niet (een deel van) de punten kan recupereren en of het transferverbod en de beperking van de ‘squad size limit’ worden opgeheven.

CONTACT US
FOLLOW KVO ON SOCIAL MEDIA
en_GB