All NewsOFFICIËLE COMMUNICATIE

OFFICIËLE COMMUNICATIE

De ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Brugge, heeft Mr. Werner Van Oosterwyck, advocaat te Oostende, aangesteld als voorlopig bewindvoerder van de NV KV OOSTENDE.

De benoeming van Mr. Van Oosterwyck als voorlopig bewindvoerder is een positieve démarche van de Ondernemingsrechtbank om te trachten de activiteiten van NV KV OOSTENDE voort te zetten. In lijn met zijn nieuwe rol zal Mr. Van Oosterwyck grondig onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de onderneming verder te laten opereren na het voormalig bestuur, waarover velen heel wat vragen hadden.

Op dit moment ligt de focus op het verzamelen van relevante informatie zodat de rechtbank adequaat kan geïnformeerd worden over de stand van zaken. Mr. Van Oosterwyck zal zich inzetten om de belangen van NV KV OOSTENDE te behartigen en te trachten constructieve oplossingen te vinden voor een duurzame voortzetting van de activiteiten.

CONTACT US
FOLLOW KVO ON SOCIAL MEDIA
en_GB