Alle NieuwsUPDATE OVER BESLISSING LICENTIECOMMISSIE

UPDATE OVER BESLISSING LICENTIECOMMISSIE

Zoals gisteren al aangegeven, gaat KVO in beroep tegen de puntenaftrek opgelegd door de Licentiecommissie, dus ook tegen de zes extra punten die nu in mindering worden gebracht.

“We werken al weken aan oplossingen om de problemen uit het verleden weg te werken en dat blijven we doen,” aldus interim CEO Benjamin Ehresmann. “We moeten enkele complexe dossiers tot een goed einde brengen en dat gebeurt niet van vandaag op morgen. Deze puntenaftrek is pijnlijk maar we doen er in ons beroep alles aan om die punten terug te krijgen. Er is al vooruitgang geboekt, maar we hebben de eindfase nog niet bereikt. Iedereen hier werkt dag en nacht om alle problemen op te lossen.”

————

As indicated yesterday, KVO is appealing against the point deduction imposed by the Licensing Commission, including also the six additional points that are now being deducted.

“We have been working for weeks on solutions to eliminate the problems of the past and we will continue to do so,” says interim CEO Benjamin Ehresmann. “We have to bring some complex files from the past to a successful conclusion and that does not happen overnight. This deduction of points is painful, but we are doing everything we can in our profession to get those points back. There is progress been made already, but we didn’t reach the final stage yet. Everyone here keeps working day and night to solve all problems.”

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL