De Takel

KV OOSTENDE EN DE TAKEL – PARTNERS VOOR DE JEUGD

In 1988 werd De Takel opgericht, uitgaande van een aantal noden en uitdagingen in het Oostendse welzijns- en jeugdwerklandschap. Na groei in fasen zijn er vandaag drie werkingen: een dagcentrum, een jeugdhuis en crisisopvang.
Het dagcentrum richt zich op opvoedingsondersteuning van jongeren en hun gezin via leefgroepwerking en contextbegeleiding.
Het jeugdhuis is een superdiverse vrijetijdswerking voor jongeren van 12 tot 25 jaar.
Crisisopvang is een kleinschalig initiatief, voor tijdelijke opvang van jongeren tussen 12 en 18 jaar.

De communitywerking van KV Oostende is er zich van bewust dat ze een grote maatschappelijke invloed heeft op het dagelijkse leven in Oostende. Deze invloed wil KVO dan ook graag positief omzetten om het verschil te kunnen maken.
Zo is er zeker een ‘gelijkenis’ tussen jongeren in al hun diversiteit en met al hun talenten en een voetbalclub met spelers en medewerkers.

Concrete initiatieven:
-de jongeren de kans geven om een voetbalmatch bij te wonen
-het vormingsaanbod van KVO bijwonen: regelmatig gaan spelers in groepjes van twee naar scholen om te getuigen over het leven als profvoetballer met kansen en uitdagingen. Dit programma zal ook in De Takel aan bod komen
-er is mogelijkheid om het stadion te bezoeken met een blik voor en achter de schermen, ook met de bedoeling om wat bij te leren over de werking van een voetbalclub
-om wedstrijden te spelen (of om iets te bereiken) moet je natuurlijk trainen en oefenen: mogelijkheid om bv tijdens een fietstocht of uitstap, eens langs te gaan op De Schorre om de spelers aan het werk te zien
-en tot slot –om echt samen te werken– zullen er zeker een aantal enthousiaste jongeren zijn die zich willen engageren als vrijwilliger.

Zo kunnen beide organisaties bruggen slaan, mekaar beter leren kennen en via menselijk en sportief contact, bouwen aan een bredere en warmere samenleving.

Contactgegevens
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vzw – Afdeling Oostende
Jeugdhuis De Takel – Dagcentrum De Takel – Crisisopvang De Takel
ELISABETHLAAN 221, 8400 OOSTENDE
TEL 059.70.20.81  *  FAX 059.51.05.41
E-MAIL : [email protected]

TERUG NAAR OVERZICHT
NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL