Alle NieuwsINTERVIEW MET DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER

INTERVIEW MET DE VOORLOPIGE BEWINDVOERDER

Tijdelijk bewindvoerder Werner Van Oosterwyck is vandaag twee weken aan de slag bij KVO. Tijd om Meester Van Oosterwyck aan het woord te laten over de voorbije periode.

“Strikt genomen ben ik pas vanaf dinsdag twee weken aanwezig op de club maar op maandag 22 januari was ik wel al bezig met de voorbereidingen op het dossier. De vraag tot bewindvoerdersschap werd op vrijdag 19 januari ingeleid bij de rechtbank en werd namelijk al op maandag 22 januari bevestigd.”

Het teken dat de vordering tot bewindvoerdersschap meer dan gerechtvaardigd was?
“Laat ons zeggen dat de elementen in het dossier inderdaad voldoende ernstig waren om tot die conclusie te komen.”

Hoe begin je dan precies aan zo’n taak?
“De eerste opdracht bestond erin om een exact zicht te krijgen op de boekhouding en de cijfers. Je moet namelijk weten dat de boekhouding hier een viertal maanden nauwelijks werd bijgehouden. De vaste boekhoudster Ellen Beggia was op zwangerschapsverlof en CFO Thorsten Theys was op non-actief geplaatst. In hun plaats werd door de Amerikaanse aandeelhouders een extern boekhoudkantoor aangeduid. Ik kan enkel maar vaststellen dat dit kantoor zich niet ten volle van zijn taak heeft gekweten. Het kostte ons bijna twee weken om alle financiën in kaart te brengen. Dat was een noodzaak vooraleer er met potentiële overnemers kon worden gepraat maar ook de Licentiecommissie én de rechtbank hebben nood aan die cijfers.”

Klopt het ook dat de jaarrekening ten laatste op 31 januari moest worden neergelegd maar dat dit niet gebeurde?
“Dat klopt absoluut. Er is nooit een verplichte aandeelhoudersvergadering geweest en er werd geen jaarrekening opgemaakt. Onbegrijpelijk eigenlijk voor een NV met de grootorde van KV Oostende. Die jaarrekening is trouwens noodzakelijk om de licentie te behalen. Door alle cijfers in kaart te brengen, kunnen we nu met wat vertraging de jaarrekening toch indienen.”

Dan is er ook nog het BTW-dossier rond de tribune dat een heikel punt vormt voor potentiële overnemers.
“Dat is een zeer complex dossier waarin de Bijzondere Belastingsinspectie (BBI) een bedrag claimde dat zeker de dood van de club had ingeleid. Geen enkele overnemer zou zich borg stellen voor dat bedrag. Er vonden echter constructieve gesprekken plaats met de BBI want ze waarderen de inspanningen die we de voorbije twee weken al leverden. Ik ben dus al positiever gestemd in dat dossier. Daarnaast dient gezegd dat ook de NV Oostende Stadion, de firma van Marc Coucke, zich inschikkelijk toonde in de tribuneonderhandelingen. Alle partijen willen een oplossing op de lange termijn.”

constructieve gesprekken met bbi en MARC COUCKE

De club heeft niet louter zelf schulden, er moet ook nog geld binnenkomen.
“Het is belangrijk om de te innen bedragen goed op te volgen want die sommen zorgen ervoor dat we de komende weken kunnen doorkomen. Zo is het laakbaar dat het Italiaanse Bologna ons nog altijd € 480.000 verschuldigd is voor de transfer van Arthur Theate. Dat is een aanzienlijk bedrag voor een club als KV Oostende. Op 20 februari komt onze klacht voor bij de wereldvoetbalorganisatie FIFA maar wij hopen dat het gezond verstand zegeviert en dat Bologna ons het geld al eerder overschrijft. Daarnaast komen er nog transfergelden binnen van Duncan, Tanghe en Osifo en is ook RWDM ons nog een kleinere som verschuldigd. Ook aanvaller Durdov kon nog worden verkocht op de laatste transferdag maar daarvoor moesten we eerst zijn huur stopzetten en hem terughalen naar Oostende. Door ons transferverbod was dat helaas niet mogelijk. Een rare kronkel en een spijtige zaak want dit had ons nog wat extra geld opgeleverd.”

Naast dat transferverbod werden ons ook negen punten afgenomen. Intussen werd die straf herleid tot zes punten in aftrek. Kunnen we nog in beroep tegen die beslissing?
“Helaas niet, het C-sar (red. waar het beroep werd behandeld) is in deze de hoogste instantie. Zij oordeelden dat de schulden sowieso moesten vereffend zijn tegen 20 december. Dat is niet gebeurd dus vinden zij de beslissing van de Licentiecommissie gewettigd. Wél vonden ze de negen punten buitenproportioneel. Daarom kregen we uiteindelijk drie punten terug.
Ik vind het wel onfair dat de spelers en ook de fans worden bestraft voor iets waar ze geen schuld in treffen. De spelers hebben op het veld die punten verdiend. Straf niet hen maar de mensen die hun financiële verplichtingen niet zijn nagekomen. Komt daar nog bij dat die puntenaftrek een overname ook bemoeilijkt. Potentiële overnemers zullen sneller over de brug komen als ze zeker zijn van 1B-voetbal volgend seizoen.”

puntenaftrek onfair tov spelers.

Hoever staat het intussen met de overnamegesprekken?
“Doordat we tot eind vorige week bezig waren met het in kaart brengen van de cijfers konden die officiële gesprekken nog niet plaatsvinden. Dat staat wel deze week op de planning. Er is inderdaad de partij rond de Franse bouwgroep die al in de pers verscheen maar er zijn nog andere potentieel geïnteresseerden.”

Intussen loopt uw mandaat volgende week wel af.
“Dat klopt maar ik kan nu al zeggen dat we zullen bekijken om dat mandaat te verlengen. Idealiter was er binnen de aanvankelijke termijn van 21 dagen een overname gebeurd maar gezien de complexe situatie was dat simpelweg onrealistisch. Ik ben nog steeds positief ingesteld dat dit dossier een goede afloop zal kennen.”

Kunnen de fans en sponsors een rol spelen in dit verhaal?
“Absoluut, meer dan ooit hebben wij hun steun nodig. Een vol stadion tegen Antwerp zorgt voor morele steun voor de spelers maar ook voor financiële steun voor de club. Daarnaast zijn ook potentiële overnemers gevoelig voor een vol stadion en een geweldige ambiance. Het is dus echt wel belangrijk dat de Oostendenaars donderdag massaal aanwezig zijn in het stadion. Wie weet brengt het onze spelers straks tot een nieuw bekerexploot.”

fans zijn morele én financiële steun voor de club.

In moeilijke omstandigheden wonnen de spelers drie van hun vier laatste wedstrijden.
“En daarvoor zeg ik, ‘chapeau’. Zij vormen samen met de voltallige staf een hecht team en overwinningen helpen ons op alle vlak. Dat doen ze dus goed. Net als eigenlijk alle personeel hier. Hoe deze groep werknemers het schip de voorbije maanden varend hield, is echt lovenswaardig. Voor hen én voor alle fans, sponsors, de stad, jeugdspelers, vrijwilligers en simpelweg alle Oostendenaars moeten we er alles aandoen om deze missie tot een goed einde te brengen.”

NEEM CONTACT OP
VOLG KVO OP SOCIAL MEDIA
nl_NL